Co není unschooling

– Unschooling není vzdělávací metoda

➡️ je to životní styl.

– Unschooling není Montessori, Waldorf, Začít spolu, škola hrou, ani zážitkové učení

➡️ je to „žít život, jako by školy neexistovaly” (- John Holt).

– Unschooling není vytváření příležitostí k učení s cílem navést dítě k učení se toho, co nám připadá důležité

➡️ je to ponechání zodpovědnosti za jejich životy samotným dětem a důvěra v to, že se naučí vždy přesně to, co jim bude dávat smysl, a že je to tak v pořádku.

– Unschooling není rozdělování života do předmětů nebo oddělování života a učení

➡️ je to život sám ve své velikosti, šíři a nádheře, který je mnohem úžasnější, než může cokoli, co my dospělí pro děti vymyslíme, být.

– Unschooling není něco, co jde dělat o víkendech nebo o prázdninách a „dneska se trochu podíváme na tu matiku, jo?”

➡️ je to přijetí dítěte takového, jaké je, akceptování dítěte jako svébytné lidské bytosti, která si zaslouží stejnou úctu jako dospělí, jichž si vážíme.

Je to tak jednoduchý koncept a přesto jej pořád tolik lidí nechápe. Děti jsou prostě taky lidi. ❤️