Ministerstvo školství brání zlepšování kvality škol

Toto je oficiální dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy. Můžete se tu dočíst, že „vznik soukromé školy nesmí ohrozit stabilitu systému spádových škol”. 

Nesmíte si založit soukromou školu, pokud by to znamenalo, že bude státní škole ubírat žáky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřeně deklaruje, že hodlá udržovat při životě školy, o něž třeba nikdo nemá zájem, a brání vzniku škol, které rodiče a děti často skutečně chtějí. MŠMT tím de facto brání jakémukoli zlepšování kvality škol. 

Nevím, jestli nám skutečně dochází, jak velký je tohle problém. Řeknu to znovu: Toto je oficiální dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy (sic!), který říká, že nelze zřídit novou školu při volné kapacitě a spádová škola nesmí přijít o žáky. To je faktický zákaz konkurence. Nepřijde vám to do nebe volající?

Dokument MŠMT ČR najdete zde.