Použití psychedelik v léčbě traumatu mi dává velký smysl

Psychiatr Ben Sessa stojí už více než 15 let v popředí výzkumu psychedelických látek v UK, a to mj. v rámci spolupráce s Imperial College London. 30 let pracuje jako dětský a dorostový psychiatr mládeže a dospělých pacientů v oblasti závislostí a traumatologické psychiatrie. Začal studovat psychedelika jako mladší lékař a účastnil se mnoha výzkumných projektů na různých univerzitách s LSD, psilocybinem, DMT, ketaminem a MDMA – všechny tyto sloučeniny dostával a/nebo podával v legálních výzkumných prostředích. Je jedním z prvních lékařů, kteří rozvinuli oblast současného psychedelického výzkumu v UK, kde je nyní hlavním lékařem v Awakn Life Sciences, společnosti otevírající dvacet psychedelických lékařských klinik po celé Evropě poskytujících psychedeliky asistovanou psychoterapii – zpočátku s ketaminem, poté s MDMA a psilocybinem – pro širokou škálu psychiatrických indikací. Byl jedním z prvních psychiatrů předepisujících v Anglii léčebné konopí. Je registrovaným terapeutem MDMA, ketaminu a psilocybinu. Vedl výzkum terapie asistované MDMA pro poruchu užívání alkoholu, jehož výsledky jsou široce publikovány v akademickém a lékařském tisku. Je spoluzakladatel a bývalý prezident konference Breaking Convention a autorem knih The Psychedelic Renaissance (2012/2017), románu To Fathom Hell or Soar Angelic (2015) a Altered States (2021).

Ben měl přednášku v Praze, kam jsem bohužel nemohla jít osobně. Použití psychedelik v léčbě traumatu mi totiž dává velký smysl. Přednášku jsem si aspoň pustila ze záznamu a je skvělá, pusťte si ji taky. Bohužel nemá české titulky, ale třeba časem přibudou.

https://slideslive.com/38984328/ben-sessa-trauma-zavislosti-mdma-a-budoucnost-psychiatrie