Pozitivní účinek „výchovného“ pohlavku je iluzí

Reakce na vystoupení ministra Jurečky v DVTV

Veřejní činitelé, zejména pak politici s rozhodovacími pravomocemi, by se v médiích neměli vyjadřovat jako soukromé osoby, zejména když jejich osobní názory jsou v rozporu s vědecky podloženými poznatky. Ministr Jurečka se evidentně neseznámil se žádným ze zdrojů, o něž autorky otevřeného dopisu opírají svůj apel, ani s reakcemi dalších odborníků včetně stanoviska Českomoravské psychologické společnosti, kteří hovoří jak o neúčinnosti nejen fyzických, ale jakýchkoliv trestů ve výchově, tak i o jejich dlouhodobých negativních důsledcích. Zřejmě nečetl ani vzpomínky přes 3500 lidí na tresty, přičemž zdaleka ne všechno by odpovídalo definici týrání. To vysvětluje, proč dál hájí svou vědecky nepodloženou a naprosto mylnou osobní představu, že pohlavek či facka mají výchovně pozitivní účinek, když se jiné, většinou stejně neefektivní výchovné postupy jako zákazy, výhrůžky, kázání apod. míjí účinkem.

Trestáním děti ani nechráníme, ani nevychováváme

Základní nepochopení pana ministra a bohužel také mnoha rodičů spočívá v tom, že násilí z podstaty věci nemůže nastavit dětem mantinely tak, aby je vnitřně přijaly. To nastává úplně jiným výchovným působením. Trestům se připisují účinky, které vůbec nemají, a tím se ospravedlňuje jinak nepřijatelné násilí. Ani malým dětem bití nezprostředkuje nebezpečí hrozící při vběhnutí do vozovky. Naučí je jen, že je tam třeba vběhnout rychleji, dokud je potenciálně trestající rodič ještě dostatečně daleko.

Být vděčný rodičům za násilí je jeden z psychických mechanizmů, jak si udržet dobré vztahy i přes to, že někdo, koho máme rádi, nám ubližuje. Protože rodiče, na nichž je dítě závislé, nemohou být špatní, přijme dítě vinu na sebe – ono je špatné, ono zlobilo, ono si násilí zasloužilo. A v dospělosti opakuje stejný vzorec.

Do rozhodování ovlivňující celou společnost osobní názory nepatří

Násilí, ať je v jakékoliv formě a z jakýchkoliv důvodů, je jev, který má devastující následky nejen pro jednotlivce, kterých se týká, ale pro celou společnost. Tvrzení politika, že určitá forma násilí je dokonce prospěšná, představuje velké riziko pro nás pro všechny.

PhDr. Jana Nováčková                                             
Zdeňka Šíp Staňková