Svou cestou #25 – O dělání toho, co člověku dává smysl

#svoucestou – rozhovory s rodiči a dětmi na cestě ke svobodnému vzdělávání

Soňa vystudovala na mateřské psychologii, je maminka Matyáše, který je po 4 letech klasické základky prvním rokem sebeřízený domškolák, a Adélky. Soňa říká, že v předmětu pedagogická psychologie zcela jasně uviděla, že to, co se děje ve školách a jak se tam děti učí, je úplně v rozporu se vším, co víme o tom, jak funguje mozek a učení se novým věcem. Máme na to tuny výzkumů za desítky let a školský systém zůstává stejný. Už tehdy se rozhodla, že své děti do školy nepošle. Když se ale děti narodily, Soňa neviděla možnost DV jako reálnou kvůli financím. Jak to probíhalo dál a proč je teď Maty na DV? Jak to vnímá Matyáš?

Video:

Podcast: