Moci nesouhlasit je důležité.

„Prostředí, v němž není bezpečné nesouhlasit, není prostředím zaměřeným na růst, je to prostředí zaměřené na kontrolu.“ Wendi Jade

Aby byly naše děti později schopny vymezit se proti něčemu, co odporuje jejich morálním zásadám nebo co je samotné přímo poškozuje, musejí mít možnost si trénovat hlídání a komunikaci vlastních hranic v bezpečném prostředí – tedy s námi, rodiči. Pokud naše děti cítí, že je bezpečné s námi nesouhlasit, posiluje to nejen náš vzájemný vztah, ale i zdravou sebedůvěru a sebehodnotu dítěte. Tipněte si, v jakých prostředích vyrůstaly oběti šikany, zneužívání, domácího násilí,… Nenaučily se, že jsou hodnotnými bytostmi. Naučily se spíš to, že kdo má moc, může je ovládat a ony nemají právo se vzpírat…