Tip pro pohodové rodičovství:

„Tip pro pohodové rodičovství: zajímejte se víc o to, co si o vás myslí vaše děti, než o to, co si o vás myslí cizí lidé. Dayna Martin”

Jak to udělat? Vracejte se k sobě. Ke svým morálním hodnotám. K tomu, v jakých vztazích chcete s lidmi – včetně svých dětí – žít. Víte to. Víte, v čem se cítíte skutečně dobře a kdy je to jen zdání spokojenosti. Pokud si naše potřeby plníme na úkor ostatních, nikdy nemůžeme být opravdu šťastní.