Odborní garanti

Odborné garantky mé práce:

PhDr. Jana Kubíčková, PhD. 

Jana je psycholožka, má doktorát z vývojové psychologie a vystudovala také religionistiku a naturopatii. Má dvě děti a projekt Tisíc tváří radosti, který se věnuje emočnímu vzdělávání dětí, ale zejména rodičů a učitelů. Několik let se věnovala výzkumu traumatu v rodinách, jeho přenosu mezi generacemi a celostní medicíně. Napsala mi:

„Nejen, že máš načteno víc než kdejaký terapeut, ale hlavně toho máš hodně odžito a na sobě odpracováno. A taky jsi myslím oficiálně vyslechla nejvíce traumatických příběhů minimálně v ČR. Děláš ohromně důležitou práci, je radost pomyslet, kolik dětských příběhů je díky ní o něco hezčích.”

Rozhovor s Janou si můžete poslechnout na mém YouTube kanálu v seriálu Svou cestou zde.

PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.

Michala vystudovala Psychologii na Univerzitě Karlově. V rámci doktorátu pobývala několik měsíců v Hirošimě. Na UK vyučovala více než 10 let Interkulturní psychologii a na Metropolitní univerzitě Mediální psychologii a Komunikaci. Víc jak 8 let se věnuje interkulturním tréninkům a sama si několikrát prošla adaptačním procesem v nové zemi. Má mnoho přátel z jiných zemí a miluje jízdu na koni, svobodu a spontánní cestování bez dlouhých příprav. Žije s francouzsko-polským přítelem a dvěma trilingvními dcerami ve francouzských Alpách. V současnosti si s dětmi užívá domácí vzdělávání a radost z každodenních nevázaných společných chvil. Pokouší se inspirovat francouzské matky k víc kontaktnímu a intuitivnímu přístupu k rodičovství v rámci seminářů zdarma. Ve Francii pracuje jako psycholožka a poskytuje psychologické konzultace v Online psychologické poradně pro Čechy v zahraničí, kterou spoluzaložila. Ve FB skupině Češi v zahraničí „Sám sebou i v cizině“ vytvořila s kolegyní prostor, kde mohou Češi za hranicemi sdílet zážitky a emoce ohledně jejich nepřenositelné zkušenosti. Snaží se lidem ukázat, že každý může svoje hodnoty a touhy smysluplně naplnit a být spokojený, ať už jsme kdekoliv na světě. Řekla o mně:

„Moc si cením, že Zdeňka ve své práci poskytuje mnoho cenných, hlubokých a komplexních informací o traumatu srozumitelnou, konkrétní a přitom velmi lidskou formou. Podle mého názoru má dar šířit osvětu o tomto dodnes tabuizovaném tématu velmi nenásilně, a spojuje tak lidi napříč věkovými, sociálními, genderovými a dalšími kategoriemi. Inspiruje a otvírá jim cestu zpět k sobě, ke svým opravdovým emocím, potřebám a hodnotám. Moc díky za tuto práci, která by se bez Vás k tolika lidem, kteří to potřebují, nedostala!”

Rozhovor s Míšou si můžete poslechnout zde.

Mgr. Soňa Tichá

Soňa je psycholožka, vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, je frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a ukončuje také výcvik v komplexní krizové intervenci. Profesně se dříve věnovala rodinám ohroženým sociálním vyloučením se zaměřením na podporu raných rodičovských kompetencí, poté dospívajícím a dospělým lidem s Aspergerovým syndromem. Momentálně se soustředí na poradenskou a terapeutickou práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním (blízké jsou jí přístupy či koncepty Recovery a Open dialog), podílí se na převádění reformy psychiatrické péče do praxe (méně dlouhodobých hospitalizací, důraz na individuální přání a potřeby klienta, na jeho svobodu v rozhodování o tom, zda a jakou podporu potřebuje, multidisciplinární spolupráce atd.). Spoluzaložila a aktuálně vede Komunitní centrum Makovice v Ostravě. Mimo jiné zde poskytuje psychologickou/terapeutickou podporu rodičům, kteří se rozhodují nebo se již rozhodli jít cestou domácího vzdělávání či unschoolingu, a procházejí těžkostmi s tím spojenými (rozkol v přístupu mezi partnery, odsouzení okolím, vyčerpání až vyhoření, …). Je také spoluautorkou webinářů Jak založit komunitní školu/školku/klub. V neposlední řadě je máma dvou unschoolerů. Rozhovor se Soňou si také můžete poslechnout u mě na YouTube v seriálu Svou cestou zde

Všechny se odvážně rozhodly ručit za to, že z odborného hlediska nepíšu a nenatáčím nesmysly. 🙂 Díky!