Svou cestou #18 – O Svobodné škole Praha

#svoucestou – rozhovory s rodiči a dětmi na cestě ke svobodnému vzdělávání

Šárka Plocková Hauznerová je maminka už brzy 2 dětí, vystudovaná učitelka, zakladatelka bývalé Svobodné školy Praha a studijní poradkyně – poskytuje poradenství pro rodiče volící vzdělávací strategii pro své děti. Kromě toho je přezkušující domácích školáků, pracuje často s unschoolery a v neposlední řadě dělá mentoring ve školách, které potřebují podpořit v cestě za sebeřízeným vzděláváním. Proč a v čem má Šárka velké pozadí? 😀 Na jakých principech fungovala Svobodná škola Praha a proč už neexistuje? Jak vnímá Šárka rozdíly mezi unschoolingem a svobodnými školami? Co pro ni znamená pojem svobodná škola? V čem si myslí, že spočívá učitelské povolání a jak se její vnímání postupně změnilo? Má podle Šárky smysl „cesta pionýra“?  Co to vlastně je centrum sebeřízeného vzdělávání a proč v ČR žádné neexistuje? V čem překáží česká legislativa, proč je to v jiných státech jinak, a jak? Co pro Šárku znamená svobodné učení? Jak přistupuje k výchově svého syna? Jak funguje paragraf 38 školského zákona – vzdělávání dětí českých občanů v zahraničí? Jak by to fungovalo s dětmi ze sociálně slabých rodin, kdyby byla školní docházka dobrovolná?

Video:

Podcast: