O regulaci emocí

„Děti se rodí neschopné regulovat emoce. Tolerance a regulace emocí je schopnost, která se v dětství rozvíjí pomalu, stejně jako mluvení, chůze, čtení a navazování přátelství. Děti musí být rodičem opakovaně účinně konejšeny, aby se u nich nakonec vyvinula schopnost efektivně regulovat vlastní emoce.“ Rachel Samson

Mozek lidské bytosti zraje velmi dlouho. Před lety si vědci mysleli, že jeho vývoj končí v dětství. Dnes víme, že až po dvacítce, jedna britská studie dokonce tvrdí, že až po čtyřicítce. Každopádně očekávat od dítěte mladšího než 5 – 8 let efektivní regulaci emocí je přinejlepším naivní, přinejhorším to může vést k mnoha psychickým zraněním v dětství a tím i hlubokým následkům v dospělosti, jak to na vlastní kůži zná mnoho z nás…