Co je pravda a co je trauma?

Občas se setkávám s názory, že termín trauma je nadužíván a devalvuje. V tom, co vnímám jako svou práci, své poslání – tedy v osvětě a šíření informací o tom, jak dětství ovlivňuje to, kým jsme v dospělosti, vycházím zejména z prací odborníků ze zahraničí, protože v ČR je bohužel povědomí o traumatu žalostně nízké i mezi odborníky, natož mezi širokou veřejností. V zahraničí už desítky let probíhá intenzivní výzkum a relevantních informací je tam proto k nalezení mnohem více než v češtině, i když i v ČR se to v posledních letech začalo rychleji měnit, naštěstí.

Každé slovo, které se začne více používat, časem může v myslích různých lidí různě měnit svůj význam. Je to tak i se slovy svoboda, unschooling nebo respekt. Není jednoduché se s miliony dalších lidí shodnout na jediné definici, zvlášť v oblasti, kde nenajdete jasné pravdy typu 2+2=4.

Že slovo trauma devalvuje je podle mého názoru víc než pravděpodobné, právě tak, jako se to stalo s mnoha jinými termíny. Zároveň považuju za dobré pojmenovávat věci pravými jmény, a protože v tom, co dělám, vycházím z prací zahraničních odborníků, používám jejich terminologii.

Trauma je totiž všudypřítomné. Je tak běžné, že jeho projevy a důsledky považujeme za normální. Už jsem několikrát psala, že se těším na novou knihu Gabora Maté Mýtus normálnosti, která je přesně o tomhle tématu. Snad se k ní brzy dostanu.

To, že je něco běžné, ani v nejmenším neznamená, že je to zdravé, normální a nepoškozující. Vytanul mi na mysli citát dánského filozofa Sørena Kierkegaarda: “Pravda je vždy na straně menšiny a menšina je vždy silnější než většina, protože menšinu zpravidla tvoří ti, kdo mají skutečně nějaký názor, zatímco síla většiny je iluzorní, tvoří ji tlupy, které žádný názor nemají – a které proto v následujícím okamžiku (když je zřejmé, že menšina je silnější) převezmou její názor… zatímco pravda se opět vrátí k nové menšině.”

Kdo ví, co je pravda, viďte…?

Šířím to, co mi dává smysl, a jsem ráda, že vidím, že to dává smysl i mnoha dalším lidem. U mě na webu v sekci O mně -> Co čtu najdete seznam knih, z nichž (mimo jiné) vycházím, a v sekci Odborní garanti profily 3 psycholožek, které se rozhodly garantovat, že nepíšu nesmysly.