Děti nepotřebují být vychovávány, potřebují co možná nejlepší vzor v nás.

„Děti nikdy nebyly moc dobré v tom poslouchat svoje rodiče, zato vždycky byly, jsou a budou skvělé v jejich napodobování.“ James Baldwin

Říkám to pořád dokola a znova a znova: rodičovství pro mě vůbec není o nějaké výchově těch malých lidí, co se mi narodili. Rodičovství je poznávání sebe sama, práce na sobě, na tom, abych byla co možná nejlepší verzí sebe sama, abych se posouvala a rostla, aby mé děti mohly vidět, že nikdo není dokonalý a nemusí být, že je důležité být autentický, upřímný, otevřený a empatický a zároveň znát své hranice, umět si je chránit a říkat ne. Děti nepotřebují být vychovávány, potřebují co možná nejlepší vzor v nás, svých rodičích. Jasně, že vždycky budou vzdorovat výchově, když vidí, že rodič není v kontaktu sám se sebou a nežije v souladu se svými hodnotami.

Děti jsou moudřejší než my, dokud jejich moudrost nezadupeme do země. Zkusme to neudělat.