Právo člověka na svobodné učení je součástí jeho práva na svobodné myšlení.

„Mladí lidé by měli mít právo ovládat a směřovat své vlastní vzdělávání; tím se myslí rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, kolik, jak rychle a s kým se budou učit. Abychom to upřesnili, chci, aby měli právo rozhodovat, zda, kdy, kolik a kým chtějí být vyučováni a právo rozhodnout, zda se chtějí vzdělávat ve škole a pokud ano, ve které a jak dlouho. Žádné lidské právo není důležitější než toto, s výjimkou práva na život. Právo člověka na svobodné učení je součástí jeho práva na svobodné myšlení a je významnější než právo na svobodu projevu. Pokud někomu odnímáme právo rozhodnout o tom, co ho má zajímat, porušíme jeho právo na svobodu myšlení. V konečném důsledku to znamená, že takový člověk musí myslet ne na to, co ho zajímá a co se týče jeho, ale na to, co zajímá a týká se nás.“ John Holt

Kdybych napsala, že John Holt byl člověk, který mě v životě ovlivnil nejvíc, nevyjádřilo by to dostatečně a přesně to, co k němu cítím. Byl to někdo, kdo naprosto přesně a do písmene pojmenoval ve svých knihách to, co jsem vždycky cítila. Každou větu, co kdy napsal, bych mohla podepsat, a to se mi nikdy předtím ani potom u nikoho jiného nestalo.

Jestli ještě pochybujete o tom, že skutečná svoboda pro děti je ta správná cesta, čtěte Holta. Doporučuju číst jeho knihy postupně tak, jak je psal: Proč děti neprospívají, Jak se děti učí, Učte se sami, Útěk z dětství (ta vyšla jen v AJ) a další.

Tady je odkaz na článek o Holtovi, který jsem napsala v roce 2013, a kde se o tomhle úžasném člověku dočtete víc.