Znáte své hranice a umíte si je chránit? připomeňte si, že…

Názory ostatních na váš život nejsou vaše zodpovědnost.

Máte plné právo říkat ne.

Jste v pořádku takoví, jací jste.

Nemusíte naplňovat očekávání a potřeby ostatních.

Váš život je vaše zodpovědnost, nikoho jiného.

Můžete komunikovat své potřeby a zároveň neočekávat, že je někdo povinen je naplňovat. Není.

Všechny emoce jsou v pořádku. Přejdou, i když vás v jedné chvíli zahlcují tolik, že máte pocit, že to nemůžete vydržet.

Vaše podstata je v pořádku. Nejste pokažení ani rozbití. Léčíte svá zranění.